Välkommen!

Den här sidan vänder sig till dig som är företagare och vill veta mer om bra sätt att marknadsföra dig, såväl online som offline. I alla tider har det varit nödvändigt för företagare att hitta sätt att nå ut till sina kunder och sätten har varit många. Marknadsföring och reklam är det som lockar kunder till din butik eller hemsida och det gäller som företagare att hitta rätt balans mellan hur mycket pengar du lägger ner och hur mycket effekt det har, något som verkligen inte alltid är enkelt.

Det finns många sätt att marknadsföra sitt företag, både på nätet och offline. Internetbaserad reklam är numera det absolut vanligaste, men ändå ser man fortfarande reklam i tidningar, TV och på annonspelare runt om i samhället, så det är uppenbart att även dessa metoder fortfarande fungerar bra.

Hur fungerar reklam?

Hur skapar man reklam som har förmågan att få folk att bli intresserade av ens produkt, söka upp den och till slut förhoppningsvis betala för den? Ja, det är en fråga som reklammakare och företagare har brottats med i alla tider. Studier visar att olika typer av reklam påverkar människor på olika sätt. Folk har till exempel generellt en betydligt positivare inställning till bioreklam än radioreklam. Där den första anses ”höra till” upplevelsen skapar den senare mest irritation och ses som ett onödigt avbrott. När reklam började visas i TV blev folk upprörda och tyckte att det förstörde upplevelsen, idag tycker många att det är skönt med ett avbrott då och då, eftersom man kan passa på att bre en macka eller gå på toaletten.

Men om reklamen ses som ett sätt att lämna TV:n och göra någonting annat, är den då verkligen effektiv? Ja, genom upprepning, fraser som fastnar i huvudet, melodislingor och annat lämnar reklamen ändå ett avtryck i våra medvetanden, förhoppningsvis ett positivt sådant. Och det är detta som är den springande punkten i modern marknadsföring. Det är inte hur många som exponeras för reklamen (vilket mäts bland annat i det så kallade OBS-värdet) utan om huruvida de som ser reklamen gillar den och fattar intresse för företaget. En lyckad marknadsföringskampanj ger resultatet att människor fattar förtroende för ditt företag, talar om det med vänner och har det i bakhuvudet när det är dags att handla.

Hitta din målgrupp

Som företagare gäller det alltså att hitta de människor som kan tänkas uppskatta din produkt, men även ditt företags image. Du måste alltså både hitta de kanaler där din tänkta målgrupp finns och dessutom utforma din reklam på ett sätt som tilltalar dem. Här sätts din fantasi på prov, och känner du att det är ett område du inte har tid eller lust att sätta dig in i ska du definitivt överlåta uppgiften åt en professionell PR-byrå. Med detta sagt går det dock som småföretagare att väcka intresse för sin produkt även med små medel. Vi går här kort igenom några av de vanligaste sätten att marknadsföra sig, både online och offline.

Reklam på nätet – exponering på rätt sidor

Som företagare har du antagligen en hemsida. Även om du kanske bedriver din verksamhet i en butik eller är hantverkare med egen firma så är en hemsida ett enkelt och oumbärligt sätt att berätta mer om dig själv och din verksamhet och vad du kan erbjuda. Det är hemsidan som blir navet i din digitala marknadsföring. Ditt mål är att locka folk dit och i slutändan handla något av dig, on- eller offline.

Att göra reklam på hemsidor där dina tänkta kunder rör sig är ett bra sätt att få trafik till din hemsida. Det bästa sättet att komma igång med detta är att vända sig till ett så kallat affiliateföretag som samarbetar med ägare till hemsidor. Exempel på sådana företag är Google Adsense, TradeDoubler, Adform med flera. Dessa företag ser till att din reklam visas för personer som tidigare visat intresse för din typ av produkt, så kallad riktad reklam. Du betalar i regel bara när en besökare klickar på en av dina annonser. I vissa andra modeller betalar du bara när besökaren fyllt i en intresseanmälan eller genomför en affär, priset blir då så klart högre. I gengäld får ägaren till hemsidan betalt för varje klick som genereras på dennes sida.

SEO – att komma först i sökresultaten

SEO är ett mycket bra och kostnadseffektivt sätt att synas på nätet. SEO står för Search Engine Optimisation, sökmotoroptimering, och går helt enkelt ut på att vässa din hemsida på ett sätt som gör att den hamnar högt upp i sökningar, framför allt på Google. Detta gör du genom att anpassa texterna på din hemsida utifrån några väl valda sökord som du vill ska förknippas med din produkt. Dessa sökord använder du i texter och framför allt rubriker på din sida. Även i sidans metainformation bör du vara tydlig med vad du säljer och vad syftet med sidan är, detta värdesätts av Google som kommer att ranka din sida högre. Det är också viktigt att du ofta uppdaterar din sida med nytt och relevant innehåll. Googles sökmotor vill ha fräscha och kvalitativa texter och är mycket effektiv på att sålla ut gammalt och irrelevant innehåll.

Ett alternativ till SEO är att betala Google för att komma högst i sökresultaten. Detta kostar dock pengar och är inte nödvändigtvis mer effektivt. För populära sökord blir priset ofta högt för att komma högst upp och besökarna ser att det rör sig om betald reklam. Har du en stor budget och vill ha ett snabbt resultat är detta dock ett effektivt sätt att synas.

Sociala medier – mer och mer viktigt

Självklart ska du ha konton på sociala medier där du kan visa upp dig och ditt företag. Sociala medier blir bara större och större och de allra flesta företag syns idag på flera sociala medier. Vi rekommenderar dock att du inte slentrianmässigt startar konton överallt som sedan blir svåra att hålla aktuella och uppdaterade utan i stället väljer ut en eller två plattformar där du vet att din tänkta kundkrets befinner sig och som du trivs med. Är din verksamhet riktad mot unga människor kanske inte Facebook är det bästa valet utan kanske snarare Instagram eller Snapchat, och tvärtom.

Traditionella kanaler – media och mässor

Att göra reklam utanför nätet är fortfarande effektivt. Har du ett företag som kan tänkas locka människor från en bred kundkrets kan reklam i tidningar, i kollektivtrafiken osv vara ett mycket effektivt sätt att locka kunder. Det svåra är att veta hur effektiv reklamen är, hur många som verkligen ser din annons och var. Men det är definitivt värt att prova, och märker du att din omsättning ökar kan du satsa mer pengar på detta.

Att synas på mässor och event är också ett mycket bra, och dessutom billigt, sätt att få exponering för ditt företag gentemot kunder som är intresserade av din bransch. Att sprida visitkort och flyers, till exempel i receptionerna hos företag som du vill förknippa dig med, är också utmärkt. Gammalt hederligt nätverkande med andra företagare på orten där du är verksam kan också skapa värdefull exponering.

Utomhusreklam är stor och syns

Det är i offentlig miljö som man kan göra den stora och riktigt effektiva reklamen. Utomhusreklam syns när man väntar på bussen eller vid ett övergångsställe och då hinner man ta den till sig.

De digitala ytorna för annonsering har inneburit en förändring i modern marknadsföring. En digital annonsplats kan vara rörlig och den är lätt att byta budskap på. Rörliga bilder är de mest effektiva bärarna av annonser eftersom ögat alltid retas av rörelse och på så sätt drar de uppmärksamheten till sig.

Vill man verkligen synas så är utomhusreklamen det bästa sättet. Det finns så mycket outnyttjat utrymme för digitala skärmar, billboard och fasadtäckande vepor som gör att man syns med spännande och nytänkande budskap.

Om man kontaktar ett företag som gör utomhusreklam får man idéer

Företag som arbetar med modern marknadsföring hittar ständigt nya ytor och möjligheter. Att man redan nu har oväntade och effektiva annonsplatser till sitt förfogande beror på förmågan att tänka utanför boxen.

Det finns nya lösningar för alla företag och om man kontaktar dem som arbetar med utomhusreklam kommer man att inse möjligheterna. Skulle man vilja täcka in en hel husfasad med halvgenomskinlig folie eller ha ett endagars popup-event så hjälper de som arbetar på reklambyrån till att planera och söka de tillstånd som behövs.

Den bästa reklamen är den oväntade och den som inte går att klicka bort. Vacker och effektiv utomhusreklam finns på sin plats dygnet runt och blir som en del av miljön. Då stör den inte men den förmedlar ändå sitt budskap. Läs mer om utomhusreklam på den här hemsidan: https://www.utomhusreklam.nu/

Upprätta ekonomisk plan för BRF

Att upprätta en ekonomisk plan för BRF är inte något man kan avstå från att göra. Det ingår i det åtagande en BRF har för att kunna upplåta bostäder. M a o är korrekt info helt nödvändig.

Att bo i BRF är populärt, speciellt i storstäder. Att köpa en bostad, eller rättare sagt rätten att bo i densamma, anses som en bra boendeform och ett tryggt alternativ för de boende. Detta ställer förstås stora krav på en BRf som förening och kräver att man har en god och ordnad ekonomi.

För att alla BRF ska ha en transparens i verksamheten behövs dokument där man kan se information om både föreningen som sådan och dess ekonomiska ställning. Det finns alltså en rad områden som ska redovisas, och det hela benämns ekonomisk plan. Den ska upprättas och revideras och registreras.

En korrekt ekonomisk plan för BRF kräver kompetens

Som BRF har man inte alltid den typen av kompetens inom själva föreningen – det kan bero på föreningens storlek eller på hur gammal föreningen är. Det får ändå alltid anses som väl använda pengar att ta experthjälp då ekonomisk plan för BRF ska upprättas. Man behöver ha en korrekt och godkänd plan registrerad hos Bolagsverket för att verksamheten ska godkännas och fungera.

En komplett plan ska innehålla både formalia och en beskrivning av fastigheten. Kostnader för underhåll och liknande samt finansiering ska också framgå. De driftskostnader som bostadsrättsinnehavare ska stå för måste också de listas. Ekonomisk plan är ett viktigt dokument i en BRF. Läs mer om ekonomiska planer på den här hemsidan: https://www.ekonomiskplanbrf.se/

Vikten av rätt kontorsstädning i Stockholm

Hur vi presterar hör ihop med hur vi mår och med hur vi trivs. Något som fler arbetsgivare borde ta till sig av. Genom enkla justeringar i arbetsmiljön och i arbetsgången så kan man få en ökad prestation av den enskilde individen och därigenom också nå högre höjder som företag.  

Tyvärr ser man i många fall det motsatta: många företag drar in på väsentliga saker och får genom detta också betala ett ganska högt pris. Kontorsstädning i Stockholm är ett exempel på detta. 

Vilka saker kan vi spara in på? Att många företag har onödiga utgifter är ett faktum och många tar också in – ironiskt nog, ganska dyra, konsulter för att hitta läckage rent kostnadsmässigt. En enkel åtgärd handlar om att dra in på kontorsstädning i Stockholm. Man betalar en extern partner för att städa under X antal kvällar i veckan, men genom att dra ner på dessa tillfällen – och istället ge de anställda ett utökat ansvar – så sparar man in pengar. Frågan vi ställer oss handlar om till vilket pris dessa besparingar sker? Vi skulle säga att många snarare skulle tjäna på att göra det diametralt motsatta: genom ökad kontorsstädning skulle man kunna skapa en bättre arbetsmiljö och genom detta också öka omsättningen. 

Hur trivs du i ditt eget hem om det är stökigt och smutsig kontra om det är rent och fräscht? Det är den utgångspunkten man behöver gällande kontorsstädning. De allra flesta trivts bättre i rena miljöer och där man trivs – ja, där tenderar man också att prestera lite bättre, få ett bättre humör och få saker och ting gjorda med ett leende över läpparna. Ser man detta som arbetsgivare så handlar det om en självklarhet att också ta frågan om kontorsstädning på allvar. 

 Kontorsstädning ger färre sjukdagar 

Det finns även andra perspektiv att ta i beaktning. Hur sprids sjukdomar – och hur mycket kostar en sjukdag? Ohygieniska miljöer gör att bakterier frodas och detta leder i sin tur till att olika sjukdomar kan spridas mellan de som vistas i lokalerna. Detta är inte alls ovanligt att se i en kontorsmiljö där man ofta även kan ställa högre krav på ventilationen. Har ni problem med många sjukdagar bland de anställda så blir kontorsstädning och ventilation två stycken nyckelfrågor. 

Och, som grädde på moset: hur vill ni att ert företag upplevs av kunder, av investerare och affärspartners som besöker ert kontor? Ett smutsigt kontor kommer att skapa en hel del frågetecken – ett rent sådant blir inbjudande och visar upp en bättre bild. Det leder helt enkelt till fler affärer och – just det – en högre omsättning. Vill ni spara in pengar så är det inte kontorsstädning som ni som företag ska rikta in er på. Där ska ni snarare lägga mer pengar. Det handlar om en ren investering. Rådet är att ni ser till att hitta en stabil partner för er kontorsstädning i Stockholm och att ni hela tiden får en effektiv tjänst utförd till ett rimligt pris.

Låt en ledskylt visa budskapet

Att ha en skylt som visar budskap eller företagsnamn är vanligt idag. Skaffar man en ledskylt så har man en energisnål och miljövänlig lösning för att lysa upp budskapet man vill sprida.

Visst har man tänkt tanken ibland att man skulle gå omkring med en skylt ovanför huvudet istället för att prata med folk. Det kan vara en skylt som innehåller olika budskap man vill slippa svara på. En gravid person kan ha skylten ”ja, det är bara 1” eftersom folk glömmer hur stor en normal gravidmage kan bli.

Någon som är på dåligt morgonhumör innan första kaffekoppen kan gå omkring med skylten ”prata inte med mig”. Visst kanske det är besvärligt att bära runt på hela skyltpaketet. Ibland är det dock mycket skönare att slippa prata så det kanske kan jämna ut sig lite grand ändå i längden.

Ledskyltar är en tyst reklam

Ledskyltar återfinns annars oftast på husfasader, över butiksingångar och så vidare. Det blir som en tyst gratisreklam för företaget. Även om människor säger att de inte ser skylten så noterar man den mer än man tror. Många föredrar tyst och diskret reklam framför skräniga jinglar och tv-reklam. Ledskylten lyser upp och visar vägen för var företaget finns.

Att använda ledskyltar i sin marknadsföring är smart ur många perspektiv. Det är både en miljövänlig lösning och en energisnål lösning. Ledskyltar har också lång hållbarhet och det krävs väldigt lite underhållsarbete. Det innebär att det är väldigt låg kostnad med ledskyltar för den reklamen de faktiskt ändå ger.

Skyltar visar att man finns i Stockholm

Att vara tydlig i tanken är en sak, men är man det i verkligheten? Med skyltar kan man visa upp att man existerar i Stockholm. Snygga skyltar lockar blickarna från folk som tar in budskapet.

Känns det som om ingen ser dig? Är du den hopplösa singeln som ingen ser? Alla parmiddagar sitter du där som femte hjulet.
En grå tyst mus som inte skrattar samtidigt som den imaginära partnern du har med dig. En imaginär partner likt Mållgan, som ingen ser eller vet om i väntan på att den som får hjärtat att bulta och slå volter dyker upp.

Skyltar kan förändra livet

Mållgan kan inte lösa världsliga problem, men kanske kan Mållgan ändå ge tips och idéer på hur du ska nå ut. När Tinder spelat ut sin roll, att swipa både höger och vänster är trist och tråkigt. Bachelor på tv är ett spel för gallerierna, även om miljön verkar helt okej. Det är då Mållgan kommer på bästa idén.

Det finns så många reklamskyltar i vardagen, så varför inte göra en skylt med texten ”kärleksfull partner sökes”? Sådana skyltar kan man bära runt på i Stockholm. Vandra runt på Södermalm och Östermalm eller Rinkeby med flera stadsdelar.
Var man än kan hitta en potentiell framtida partner är en bra plats. Vill man göra flera skyltar kan man hyra ett skyltfönster för en dag och vara levande skyltdocka. Inte för att skylta med det, men nästa skyltbeställning kanske blir skyltarna till det kommande bröllopet. Läs mer om skyltar på denna sida: https://www.skyltarstockholm.org/

Promota företaget med moderna skyltar och snyggt designade tryck

Låt inte ert företag sänkas av intetsägande skyltar och tryck med såväl omodern estetik som oinspirerande typsnitt. Satsa på att synas bättre med kvalitativ och intresseväckande design istället.

En skylt på fasaden, en gatupratare på trottoaren utanför entrén samt företagets logga och slogan som tryck på både arbetskläder, visitkort och småprylar som pennor, kaffemuggar och kuvert. Som företagare är det viktigt att ta varje chans att synas, höras och göra reklam – både med större och mindre medel. Många prioriterar stora reklamannonser och dyra PR-kampanjer i tron om att det är största och bästa dragplåstren för kunder. Men faktum är att mer indirekta knep som skyltar och tryck kan vara minst lika effektiva. Eller till och med mer.

Hitta ett tryckeri med hög kvalitet och personlig service

För att få skyltmaterial och tryck av hög kvalitet gäller det förstås att hitta en riktigt bra leverantör som erbjuder såväl bästa möjliga produkter, som bästa möjliga priser och personlig service. Flexibilitet och möjlighet att möta och tillgodose era krav och önskemål är viktigt för att uppnå det ni vill – att synas bättre med stans snyggaste skyltar. Ert val av leverantör är avgörande för hur väl ni når ut med ert nya tryckmaterial, varför det är viktigt att välja med omsorg och varken tumma på kvalitet, pris, resultat och service.

Enklaste sättet att hitta en aktör som kan hjälpa ert företag att synas både mer och bättre? Genom en sökning på nätet förstås. Er nästa leverantör av förstklassiga tryck är bara en snabb googling bort.

Vad händer vid en konkurs?

Är du nyfiken på vad som händer vi en konkurs? Eller har du ett företag som är påväg i det spåret? Det är en ganska svår juridisk process som du bör söka hjälp för att kunna hantera korrekt.

Att gå mot en konkurs kan vara otroligt jobbigt och en svår situation. Tunga känslor över att företaget man kämpat med och byggt upp inte håller hela vägen. En konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas så att tillgångarna går till skulderna företaget har. Om du går i konkurs råds det att ta kontakt med en jurist som är kunnig inom konkurser. Då det är en komplicerad procedur är det skönt att få hjälp.

Aktiebolag som går i konkurs

Har du ett aktiebolag som går i konkurs ska aktiebolaget avvecklas och tillgångarna som finns ska användas för att betala igen företagets skulder. Om du har ett aktiebolag krävs det lite mer för att få ansöka om konkurs, det räcker inte med att du har en ekonomisk svacka. Du kan endast ansöka om konkurs om du har skulder som inte går att betala tillbaka och det inte är ett tillfälligt problem. Det är ägaren som själv ansöker om konkurs men även dess borgenärer kan ansöka om det. Tingsrätten besultar om företaget går i konkurs eller ej. Sätts företaget i konkurs kommer tingsrätten att utse en konkursförvaltare, det är sedan konkursförvaltarens uppgift att ta reda på vilka tillgångar och skulder företaget har. När konkursförvaltaren har listat upp allt som finns överlämnas det till tingsrätten som sedan tar ett beslut och avslutar konkursen.

Har du en enskild firma?

Om du har en enskild firma fungerar det lite annorlunda från hur ett aktiebolag fungerar. Som egenföretagare kan du själv begära en konkurs om inte ekonomin räcker till för att betala skulderna. Även dina borgenärer kan ansöka om konkurs. Skulle din enskilda firma gå i konkurs så försvinner dock inte skulderna, utan tyvärr blir skulderna personliga fram tills att de är betalda. Du får inte ta dig an några förbindelser gällande konkursen. Du förlorar din rättsliga handlingsförmåga och får inte ingå i några avtal. Att välja att ta hjälp av en jurist som arbetar just med detta är ett bra val. Det är tingsrätten som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren sköter förvaltningen av tillgångar och skulder som finns i företaget. Konkursförvaltaren bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller säljas direkt.

Vem får stärka ditt varumärke?

Ett starkt varumärke är värdefullt för ett företag. Det räknas som en immateriell tillgång, som kan öka företagets inflytande och förhandlingsmöjligheter.

Många nystartade företag lägger ner stor ansträngning och mycket pengar på att skapa ett starkt varumärke. Det kan ta tid, men om det görs bra kan det ge företaget bättre lånevillkor och finansieringsmöjligheter, produkterna kan säljas till ett högre pris och det skapas en stor efterfrågan på varorna. Vill man sälja företaget får man också ut en högre summa. Varumärket är en immateriell tillgång precis som goodwill, för det är varken pengar eller varor, men ökar företagets marknadsvärde.

Skillnad mellan varumärke och brand

Ett varumärke kan registreras hos Patent- och Registreringsverket och får då symbolen ett inringat R, som betyder Registered Trademark. Registreringen gäller för tio år i taget, sedan måste den förnyas. Ibland ser man efter namnet ett upphöjt TM. Det kan vara ett trademark som är inlämnat för att bli registrerat, eller så vill man bara visa att varumärket är skyddat.

Ett varumärke behöver inte vara ett ord. Det kan också vara en logotyp eller ett speciellt ljud, som folk lätt känner igen. Ett välkänt varumärke kan säljas vidare eller hyras ut på licens och användas för helt andra produkter. Med uttrycket Brand för ett varumärke menar man bara marknadsvärdet bland allmänheten, och det har inga juridiska betydelser.

Vem ska vara frontfigur?

Man kan anlita en kändis för reklamkampanjer, eller till och med döpa produktserien efter en berömd idrottsman eller mästerkock. Allmänheten förknippar produkten med kändisen, och tanken är att denna varumärkesstrategi ska höja produktens värde. Exempelvis Mannerströms Köttbullar från Dafgård. Ett tyngdtäcke som rekommenderas av en idrottsman som Börje Salming får en helt annan status. Björn Borgs kalsonger är ett annat varumärke.

Men det finns en risk med varumärkesstrategin att låta en verklig person fronta företagets produkter. Personen kan tröttna, eller kräva mer pengar. Om personen gör något brottsligt, kan varumärket snabbt sjunka som en gråsten. Det skulle drabba alla som arbetar med produkten, både producenter och säljare. Därför väljer många en fiktiv person för reklam istället. Boxer-Robert är en animerad figur, som har blivit likvärdig med en kändis. Kalles Kaviar och butikerna med Galne Gunnar är andra exempel. Karlssons Klister har marknadsförts av en åsna. Alla använder Karlssons klister utom jag, för jag är en åsna, är deras kända slogan. Sedan är det ju billigare i längden med en påhittad figur, som kan användas gång på gång.

Så får du en bättre målgruppsanalys

Vet du precis vilka dina kunder är, eller annonserar du brett och lite på måfå? Kanske har du däremot spetsig och riktad annonsering mot helt rätt kunder redan idag. Om inte, kolla här.

När du driver en verksamhet som är beroende av kunder – oavsett om du säljer varor eller tjänster – behöver du ha bra koll på vilka som är din målgrupp. Frågar du någon som inte riktigt vet så svarar de – alla. För att du ska lyckas väl med din marknadsföring och få ut så mycket som möjligt av din annonsering måste du spetsa till den och ha budskap som träffar i hjärtat på kunden. Att lyckas med detta innebär att du behöver göra en ordentlig målgruppsanalys och ta reda på vilka dina kunder faktiskt är. Vilka är de, vad gillar de och vad triggar dem? För de annonser som är relevanta och lyckas väcka kundernas känslor är de annonser som funkar och som leder till köp.

Ta hjälp med grundarbetet

För att lyckas riktigt bra med din målgruppsanalys bör du ta hjälp. Det finns företag som är specialiserade på just den typen av arbeten – som har tillgång till databaser från både sifo och andra leverantörer så som mosaic-data. I dessa databaser finns resultat av undersökningar som gjorts både online och offline, utifrån enkäter och även utifrån faktiskt beteende. Dessa databaser används för olika typer av tabuleringar och kan berätta enormt mycket om din målgrupp, vilka de är, var de bor, vilka medier de konsumerar etc. Med hjälp av dessa data kan du därefter förstå hur du ska formulera budskap och utforma dina annonser för publicering i olika typer av medier avsedda för olika delmålgrupper.

Kvinnor och män

Tänk dig själv vilken typ av annonser som tilltalar just dig. Det är knappast samma annonser som tilltalar din partner eller din mamma. Dina barn är ännu mer svårflörtade, för de lär sig att selektera annonsbudskap från dag ett. Kanske vet du exempelvis att det enligt databaser är kvinnan i familjen som planerar och beställer semesterresor för både par och familjer. Därför kommer alla målgruppsanalyser inom resebolagen fram till att merparten av deras kampanjer både ska riktas mot och utformas för just kvinnor. Vad vet du om dina mönster? Troligen inte alls lika mycket som databaserna vet. Vad du gillar, vad du gör och vad du lockas av eller avskyr, det kan datorer svara på, medan vi själva sällan reflekterar över det på det viset. Vi tipsar att läsa mer om målgruppsanalyser på denna webbsida: https://insightone.se/

När du behöver trycka upp marknadsföringsmaterial

Du vet väl om att marknadsföringsmaterial är bland det viktigaste som ett företag kan ägna sig åt. Även om många kunder ofta söker efter information digitalt, och ägnar mycket tid åt att vara på nätet finns det fortfarande många som inte är det. Och ska man nå dem, behöver man ibland trycka upp en hel del marknadsföringsmaterial på vanligt, hederligt papper.

Av den anledningen behöver man fortfarande komma i kontakt med ett tryckeri. Så finns det kar några sådana? Jo, det ett tusentals tryckerier kvar. Fortfarande trycker vi ju up både böcker, tidningar, affischer, kort, roll-ups, visitkort och posters. Dessutom behöver man sådant material när man besöker mässor och vill synas i vimlet.

Då kan man vilja dela ut flyern

Säg att man har en egen restaurang och vill att nya kunder ska hitta dit. Då kan man vilja trycka upp några flyers som visar människor adressen dit när de ändå är i stan och utför ärenden. Eller att man önskar att människor ska känna till den nya skönhetssalongen som är ny i staden. Då kan man vilja ge tips om den genom att dela ut informationsblad i den nya staden. Det är ju inte alls säkert att de som skulle vilja göra en hårförlängning eller ögonfransar, letar efter de tjänsterna på nätet.

När man ska träffa nya affärsbekanta

I många andra kulturer är det viktigt att få namn, titel och kontaktuppgifter på ett litet visitkort när man träffas första gången. Minglar man på någon tillställning, eller träffar viktiga affärsbekanta, vill man kunna dela ut visitkort som talar om vilket företag som man arbetar på, vad man heter och hur man kommer i kontakt med en. Det då man vill ha snygga visitkort att visa upp. Det är då man kan vända sig till Åtta.45 Tryckeri. De trycker upp både visitkort, flyern och material som passar i en mässmonter; affischer, roll-ups och skyltar.