Vad händer vid en konkurs?

Är du nyfiken på vad som händer vi en konkurs? Eller har du ett företag som är påväg i det spåret? Det är en ganska svår juridisk process som du bör söka hjälp för att kunna hantera korrekt.

Att gå mot en konkurs kan vara otroligt jobbigt och en svår situation. Tunga känslor över att företaget man kämpat med och byggt upp inte håller hela vägen. En konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas så att tillgångarna går till skulderna företaget har. Om du går i konkurs råds det att ta kontakt med en jurist som är kunnig inom konkurser. Då det är en komplicerad procedur är det skönt att få hjälp.

Aktiebolag som går i konkurs

Har du ett aktiebolag som går i konkurs ska aktiebolaget avvecklas och tillgångarna som finns ska användas för att betala igen företagets skulder. Om du har ett aktiebolag krävs det lite mer för att få ansöka om konkurs, det räcker inte med att du har en ekonomisk svacka. Du kan endast ansöka om konkurs om du har skulder som inte går att betala tillbaka och det inte är ett tillfälligt problem. Det är ägaren som själv ansöker om konkurs men även dess borgenärer kan ansöka om det. Tingsrätten besultar om företaget går i konkurs eller ej. Sätts företaget i konkurs kommer tingsrätten att utse en konkursförvaltare, det är sedan konkursförvaltarens uppgift att ta reda på vilka tillgångar och skulder företaget har. När konkursförvaltaren har listat upp allt som finns överlämnas det till tingsrätten som sedan tar ett beslut och avslutar konkursen.

Har du en enskild firma?

Om du har en enskild firma fungerar det lite annorlunda från hur ett aktiebolag fungerar. Som egenföretagare kan du själv begära en konkurs om inte ekonomin räcker till för att betala skulderna. Även dina borgenärer kan ansöka om konkurs. Skulle din enskilda firma gå i konkurs så försvinner dock inte skulderna, utan tyvärr blir skulderna personliga fram tills att de är betalda. Du får inte ta dig an några förbindelser gällande konkursen. Du förlorar din rättsliga handlingsförmåga och får inte ingå i några avtal. Att välja att ta hjälp av en jurist som arbetar just med detta är ett bra val. Det är tingsrätten som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren sköter förvaltningen av tillgångar och skulder som finns i företaget. Konkursförvaltaren bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller säljas direkt.