Vikten av rätt kontorsstädning i Stockholm

Hur vi presterar hör ihop med hur vi mår och med hur vi trivs. Något som fler arbetsgivare borde ta till sig av. Genom enkla justeringar i arbetsmiljön och i arbetsgången så kan man få en ökad prestation av den enskilde individen och därigenom också nå högre höjder som företag.  

Tyvärr ser man i många fall det motsatta: många företag drar in på väsentliga saker och får genom detta också betala ett ganska högt pris. Kontorsstädning i Stockholm är ett exempel på detta. 

Vilka saker kan vi spara in på? Att många företag har onödiga utgifter är ett faktum och många tar också in – ironiskt nog, ganska dyra, konsulter för att hitta läckage rent kostnadsmässigt. En enkel åtgärd handlar om att dra in på kontorsstädning i Stockholm. Man betalar en extern partner för att städa under X antal kvällar i veckan, men genom att dra ner på dessa tillfällen – och istället ge de anställda ett utökat ansvar – så sparar man in pengar. Frågan vi ställer oss handlar om till vilket pris dessa besparingar sker? Vi skulle säga att många snarare skulle tjäna på att göra det diametralt motsatta: genom ökad kontorsstädning skulle man kunna skapa en bättre arbetsmiljö och genom detta också öka omsättningen. 

Hur trivs du i ditt eget hem om det är stökigt och smutsig kontra om det är rent och fräscht? Det är den utgångspunkten man behöver gällande kontorsstädning. De allra flesta trivts bättre i rena miljöer och där man trivs – ja, där tenderar man också att prestera lite bättre, få ett bättre humör och få saker och ting gjorda med ett leende över läpparna. Ser man detta som arbetsgivare så handlar det om en självklarhet att också ta frågan om kontorsstädning på allvar. 

 Kontorsstädning ger färre sjukdagar 

Det finns även andra perspektiv att ta i beaktning. Hur sprids sjukdomar – och hur mycket kostar en sjukdag? Ohygieniska miljöer gör att bakterier frodas och detta leder i sin tur till att olika sjukdomar kan spridas mellan de som vistas i lokalerna. Detta är inte alls ovanligt att se i en kontorsmiljö där man ofta även kan ställa högre krav på ventilationen. Har ni problem med många sjukdagar bland de anställda så blir kontorsstädning och ventilation två stycken nyckelfrågor. 

Och, som grädde på moset: hur vill ni att ert företag upplevs av kunder, av investerare och affärspartners som besöker ert kontor? Ett smutsigt kontor kommer att skapa en hel del frågetecken – ett rent sådant blir inbjudande och visar upp en bättre bild. Det leder helt enkelt till fler affärer och – just det – en högre omsättning. Vill ni spara in pengar så är det inte kontorsstädning som ni som företag ska rikta in er på. Där ska ni snarare lägga mer pengar. Det handlar om en ren investering. Rådet är att ni ser till att hitta en stabil partner för er kontorsstädning i Stockholm och att ni hela tiden får en effektiv tjänst utförd till ett rimligt pris.