Låt en ledskylt visa budskapet

Att ha en skylt som visar budskap eller företagsnamn är vanligt idag. Skaffar man en ledskylt så har man en energisnål och miljövänlig lösning för att lysa upp budskapet man vill sprida.

Visst har man tänkt tanken ibland att man skulle gå omkring med en skylt ovanför huvudet istället för att prata med folk. Det kan vara en skylt som innehåller olika budskap man vill slippa svara på. En gravid person kan ha skylten ”ja, det är bara 1” eftersom folk glömmer hur stor en normal gravidmage kan bli.

Någon som är på dåligt morgonhumör innan första kaffekoppen kan gå omkring med skylten ”prata inte med mig”. Visst kanske det är besvärligt att bära runt på hela skyltpaketet. Ibland är det dock mycket skönare att slippa prata så det kanske kan jämna ut sig lite grand ändå i längden.

Ledskyltar är en tyst reklam

Ledskyltar återfinns annars oftast på husfasader, över butiksingångar och så vidare. Det blir som en tyst gratisreklam för företaget. Även om människor säger att de inte ser skylten så noterar man den mer än man tror. Många föredrar tyst och diskret reklam framför skräniga jinglar och tv-reklam. Ledskylten lyser upp och visar vägen för var företaget finns.

Att använda ledskyltar i sin marknadsföring är smart ur många perspektiv. Det är både en miljövänlig lösning och en energisnål lösning. Ledskyltar har också lång hållbarhet och det krävs väldigt lite underhållsarbete. Det innebär att det är väldigt låg kostnad med ledskyltar för den reklamen de faktiskt ändå ger.