Att lämna in en konkursansökan kan kännas svårt

Konkursansökan är något de flesta drar sig för att skicka in. Du kan ta juridisk hjälp för att få till det med ansökningen och fylla i allt rätt från början.

Det kan komma en dag då du står inför en situation där pengarna inte räcker till. Företaget är på väg utför och det finns inte någon tydlig väg att gå för att få in några intäkter. Den dagen kan det vara dags att lämna in en konkursansökan. Tar du juridisk hjälp kan det gå så mycket smidigare.

Det finns även hjälp för dig som inte har fått dina pengar. Du som har innestående fordringar hos ett företag i ekonomiska svårigheter kan också lämna in en konkursansökan för att på så sätt få ut åtminstone en del av dina fordringar. Konkurser försätter alla inblandade i en svår situation.

Ta hjälp av en jurist när det gäller konkursansökan

När en konkursansökan är inlämnad återstår det för en jurist att sätta sig in i ärendet. En av uppgifterna är att ta reda på vilka tillgångar det finns. Samtidigt ska man ta redan på om det finns tillgångar som är undangömda, och även utreda hur det kom sig att företaget hamnade i konkurs.

En jurist kan sedan ta sig an uppgiften att fastställa när det kapital som fanns i företaget förbrukades och även kontrollera att bokföringen stämmer och har gjorts på ett ordentligt sätt. Till slut återstår att betala tillbaka de pengar företaget är skyldigt sina borgenärer.