Bättre förutsättningar genom ett entréparti

Då det kommer till marknadsföring så kan rätt sådan definitivt locka kunder till en verksamhet. Om man inte syns i media, online eller på något annat sätt – sponsring av idrottslag, radioreklam, intervjuer i tidningar, tryck på tröjor och så vidare – så kommer man att få det tufft. Man kan som företagare aldrig lita på att det goda ryktet kommer att dra tillräckligt med intressenter till den egna verksamheten.

Det är de flesta fullt medvetna om, och vi ska istället tala om vikten av att synas rent fysiskt. Där finns mycket att göra. Man kan som företagare satsa ganska stora pengar på den rena marknadsföringen som leder till att kunderna kommer till butiken – men att de väl där vänder på klacken direkt. Tyvärr så lägger många inte ned det engagemang och fokus som krävs för ett gott första intryck. Något som är precis lika viktigt för en butik som det är för oss människor. Lösningen kan vara att investera i ett entréparti som – på ett tydligare sätt – visar att just den här butiken är värd att besöka.

Ett entréparti kan jämföras med en farstu i en villa: man kommer in – men man är inte riktigt inne i husets aorta; något som blir väldigt effektfullt just då det kommer till butiker och andra verksamheter. Att glas används för ett entréparti är en självklarhet. Tack vare den givna transparensen så kan man stilla viss nyfikenhet hos potentiella kunder och låta dessa se – ana! – vad som finns då man gått igenom det entréplan man skapat. En rakt igenom bra lösning – som heller inte kostar så mycket pengar.

Rätt skydd minimerar risken för inbrott och sabotage

En sak man bör tänka på är dock skydd och värme. Glas isolerar sämre och därför bör man också investera i ett tjockare sådant som ger bättre inomhusklimat. Gällande säkerhet så finns en uppenbar risk både för sabotage och inbrott då det kommer till ett entréparti.

Lösningen är rulljalusier som fälls ned vid stängning. Dessa är tillverkade i stål- eller aluminiumprofiler och de går att skräddarsy utifrån dina förutsättningar och behov. Storleken på ditt entréplan är av akademisk betydelse sett ur ett säkerhetsperspektiv.

Tänk på dina butiksfönster också

En annan sak som kan hjälpa – eller stjälpa – din verksamhet gäller dina butiksfönster. Hur ser det ut utifrån, hur skyltar du, hur ofta rengörs fönstren och finns det kanske ett värde i att ta professionell hjälp med inredningen. I de flesta fall och utan att veta hur just du har det så skulle vi säga att du kommer att tjäna på det.

Att skylta rätt och därigenom skapa ett sug hos potentiella kunder är minst lika viktigt som att synas i exempelvis en tv-reklam. Det handlar även det om ren marknadsföring. Tänk bara på den årliga julskyltningen som sker på NK i Stockholm och vilka känslor den skapar. Folk vill in – folk vill handla: det kan du skapa i din butik också, men i en mindre skala naturligtvis.

Läs mer på https://www.fortaxa.se.