Att marknadsföra sig som städfirma

Den som har en städfirma får kanske jobba en hel del med marknadsföring. Även om man kanske för tillfället har mängder av uppdrag att ta hand om, är många intresserade av att expandera. Förvisso lever en städfirma i hög grad på sitt rykte och sitt goda namn, men det råder inga tvivel om att god marknadsföring kan löna sig mycket på lång sikt. Med god marknadsföring menar vi effektiv marknadsföring som har ett syfte och ett mål. Men vilka plattformar finns det egentligen för en mindre städfirma att marknadsföra sig på? Det är sällan tal om TV-reklam, eftersom det helt enkelt är väldigt dyrt. Även radioreklam i de allra största kanalerna kan bli dyrt för en mindre städfirma. Många gånger är det bättre att satsa på andra metoder, åtminstone till man har en budget där större, traditionella kanaler tillåts användas.

Sökordsmarknadsföring

Ponera att en städfirma i Sollentuna vill sälja sina tjänster till fler. Det är då möjligt för dem att annonsera just på sökorden ”flyttstädning Sollentuna”, till exempel. Man lägger då ett bud på hur mycket man är villig för att betala per klick för ens annons. Budpriserna inom städbranschen, till exempel på sökordet ”flyttstädning Sollentuna” kan vara ganska höga, eftersom en kund kan vara värd mycket pengar på lång sikt. Det här är en direkt och konverteringsdrivande marknadsföringsmetod som potentiellt är mycket effektiv. En annan fördel är att det är enkelt att mäta. Du ser hur många som har sett din annons, och hur stor andel av dem som har klickat på den. Den här tydligheten och statistiken har man inte om man annonserar i exempelvis lokaltidningen. Allt eftersom du får in data, kan du förändra din annons och din målsida för att optimera CTR (klickfrekvens) och konvertering (hur många som besöker din hemsida och hur många av dem som beställer exempelvis flyttstädning i Sollentuna).

I lokaltidningen

Som nämnt ovan är annonsering i lokaltidningen en form av marknadsföring som är ganska svår att mäta. Samtidigt är det en annan typ av marknadsföring än till exempel ovan beskrivna sökordsannonser. Här handlar det snarare om att skapa en medvetenhet kring varumärket eller det faktum att firman till exempel erbjuder flyttstädning i Sollentuna. Detta istället för direkta konverteringar, även om det i sig givetvis är önskvärt också. Resultatet blir dock snarare att man får många personer som ser annonsen, men endast ett fåtal som faktiskt plockar upp telefonen och ringer.