En översättningsbyrå öppnar nya dörrar

I en alltmer global värld så måste man som företag också bli mer internationell i sitt sätt att marknadsföra sig. Att kunna rikta kampanjer mot andra länder är nästan ett måste och där bör man också respektera invånarna i respektive land genom att lära sig om deras seder, kultur och, framförallt, deras respektive språk.

Engelska är bra, men det är inte ett språk som fungerar överallt. Faktum är att engelska, i många länder, kan upplevas som lite av en skymf. Det är bara att se till hur många äldre svenskar reagerar om en reklamkampanj i centrala Stockholm skrivs med engelsk text snarare än på svenska.

Det faller sällan så väl ut som man tänkt sig. I många fall så kan det verka som en bra idé att hänge sig åt engelska då man visar sig ungdomlig och lite hipp; man talar ett språk som ungdomarna förstår – men man glömmer bort att många tycker att det är respektlöst och i många fall patetiskt.

Underskatta inte betydelsen av språket

Man ska vårda det egna språket – oavsett om det är svenska, persiska, arabiska, tyska eller mandarin. För att tala till folket i olika länder behöver man därför ta hjälp av en översättningsbyrå.

Anlitar man en översättningsbyrå så kan man också skapa en riktad reklamkampanj som går hem i alla tänkbara länder och därmed så kan man också tillskansa sig marknadsandelar som konkurrenterna misslyckas med. De har gjort det av den enkla anledningen att de underskattat språkets kraft och valt den slappa utvägen i form av att skriva på engelska.

En översättningsbyrå hittar de språkliga nyanserna

Om man lyssnar på svenska så finns det tydliga skillnader mellan hur äldre och yngre talar, det finns dialekter som skiljer sig åt från städer, från norra Sverige och södra Sverige och det finns hela tiden små språkliga nyanser som man måste ta hänsyn till. Det är också det som gör att språket fyller en så vital del i alla länders kulturer och det är något som man man måste ha i åtanke som företagare.

Därför så måste också den översättningsbyrå man anlitar ha kompetensen nog för att kunna förmedla det ni vill säga till det språk ni vill använda. Det går sällan att göra ord för ord utan man måste arbeta fram en bättre lösning där ett flyt i språket kan användas. Det ska – som Pugh Rogefeldt sjöng – bolla och rulla fram.

Det är där en skillnad finns mellan olika översättare av exempelvis skönlitterära böcker. Den som hittar flytet och originalets unika stil kommer att lyckas, den som översätter en bok rakt upp och ned kan förvandla en rolig, gripande och spännande bok till en trist faktabok. Därför är en översättningsbyrå med många olika kulturer och med folk från olika länder alltid att föredra.

Här kan du läsa mer om hur en översättningsbyrå kan hjälpa dig.