Detta kan användas i marknadsföringen

Arbetar du med värdepappershandel? Har du ett företag som handlar antingen med aktier, obligationer eller annat värdepapper? Visste du att alla sådana företag är genom lagen skyldiga att registrera sitt företag och få en LEI-kod. Här gäller det att se upp så att man inte råkar ut för ett företag som säger sig utfärda LEI-koder men som inte är certifierade eller behöriga för det arbetet. Det krävs att företagen har en FLEIF, som innebär att de har en ”Registration Agent of the Global Legal Entity” och har rätten att utfärda giltiga LEI-koder.

Som kund gäller det att känna igen LEI-koder

En LEI-kod består av symboler, när de 4 första symbolerna är den LEI-kod som utfärdats av en speciell registrerad agent. Symbolerna 5 och 6 är oftast 2 nollor och är samma för alla företag. Sedan består LEI-koden av både bokstäder och siffror som är unika för olika juridiska personer. De 2 sista symbolerna är kontrollnummer. I Sverige finns det ingen sådan ännu som är registrerad men det finns sådana i andra EU-länder. Här kan du läsa mer om allt som rör LEI.