När ett företag inte kan betala sina skulder

Obetalda skulder behöver inte betyda slutet för ett företag. Innan konkursen står för dörren finns det ett antal steg ett företag kan ta innan konkursen är ett faktum. Den som är vuxen har säkert Saab-affären i färskt minne och kanske minns holländaren Victor Muller som, visade det sig senare, köpte in sig i Saab med lånade pengar. Han ägde och tillverkade Spyker,en holländsk sportbil som det inte gick särskilt bra för.

Muller bidrog att Saab fick låna 2 miljarder kronor

När han tog över rodret i Saab-affären lyckades han övertala EIB; Europeiska investeringsbanken att gå in med 2 miljarder kronor. Dåvarande näringsminister Maud Olofsson gav garantier och klartecken att lånet skulle garanteras av Riksgälden. Efter ett antal företagsrekonstruktioner, stod det i alla fall klart att tillverkarna av Saab inte hade något annat val än att gå i konkurs.

Obetalda skulder kan lösas på andra sätt

Det visar inte att alla måste gå samma dystra öde till mötes. Däremot visar det att obetalda skulder inte behöver betyda döden i en grav för ett företag. Det kan visa sig att man genom att rekonstruera företaget går att frigöra kapital. En företagsrekonstruktion är en krånglig affär och omgärdad av många regler. När ett företag beviljas företagsrekonstruktion bestämmer domstolen om vad som ska hända med skulderna som företaget har. Kan man inte frigöra kapital, finns det ingen annan utväg än att begära företaget i konkurs, men innan man har kommit dit bör man och kan man utreda om det finns någon chans att undvika konkurs.

Anlita en duktig advokatbyrå

Ska man begära om en företagsrekonstruktion bör man anlita en advokat som kan företräda företaget inför domstolen. En advokat som kan regelverket kring företagsrekonstruktioner kan göra mycket för företaget och kan vara ett ovärderligt stöd och förmedla kunskap om vad man kan göra och peka på möjliga vägar för företaget att gå. En duktig advokat ser andra vägar som företagsägaren inte ser. En erfaren och kreativ advokat kan bidra till att förhindra en konkurs. Ofta kan man låna pengar med löfte om vinster som företaget kan generera i framtiden om bara företaget kan få finnas kvar, utan ett behöva gå i konkurs.

I bästa fall måste käranden avstå från indrivning

Om det är så att de som inte har fått betalt av företaget kan avstå från att driva in sina skulder, kan företaget räddas. Det viktiga är att det måste finnas en möjlighet för företaget att kunna gå från minus till plus inom en rimlig tid. Läs mer om möjligheter till en företagsrekonstruktion på: http://www.företagsrekonstruktion.biz.