Så kan man också göra reklam

Ni känner säkert till en hel del olika loggor som olika företag har och marknadsför sig med. Volvo är kanske ett av de allra mest kända loggor som vi känner till och vi förknippar med bilar av hög kvalitet när vi ser Volvos logga. På så sätt har de verkligen lyckats med sin reklam och logga. Coca-cola, Ikea, Telia och många fler företag har lyckats slå igenom med sina loggor så att vi, vanligt folk, känner igen loggan och genast associerar loggan med deras produkter. En logga, till exempel i en bildekor, är ett sätt att tala om att man finns.

Svårt i en storstad slå igenom med sin reklam

I Stockholm finns 100-tals företag, av större eller mindre storlek. Med så många som 1,5 miljoner invånare är det svårare för ett företag att bli kända, även om man gör reklam i TV, tidningar och på nätet. Kör man mycket runt om i Stockholm är det en bra reklampelare att ha bildekor i  Stockholm med företagets logga, text, färger och typsnitt som man vill kommunicera med sina kunder. Det är ingen dum idé att genom att trycka bildekorer och fästa dem på sina egna bilar, köra omkring med dem och samtidigt göra reklam.

I mindre städer är det lättare bli igenkänd

Bor man i en mindre stad, är det lättare att slå igenom. I en mindre stad känner ”alla” varandra och vet också mer om vilka företag som finns verksamma i deras mindre stad. Alla vet vad stadens tidning heter, vilka restauranger som finns i staden, vilka hantverkarna är och vilka affärer som finns i den mindre staden. Det är helt enkelt lättare att slå igenom med det budskap som man har. Är det då så att man finns i Stockholm krävs det mer spektakulär reklam för att få människors uppmärksamhet.

Det kräver att man har:

  1. snygg logga
  2. typsnitt som man snabbt minns
  3. färger som är konsekventa
  4. slogan som sätter sig i minnet

Har du dessa ingredienser i din marknadsföring är det lättare att slå igenom. Precis som kändisar, behöver ditt företag slå igenom och bli känt. Experterna säger ”all uppmärksamhet är bra reklam”. Helst vill de att företaget blir omskrivet i positiva ordalag i någon av stadens tidningar, eller i TV. Det är sådant som till exempel TV4 lever av. De lever på reklamen. Så varför inte satsa av dina pengar på marknadsföring och skaffar bildekorer till dina bilar?