Viktigt att veta om narkotikabrott

Att bli dömd för ett narkotikabrott kan få allvarliga konsekvenser, även efter att man har avtjänat sitt straff. I Sverige betraktas odling och hantering av marijuana som ett brott, precis som all användning och spridning av narkotika. Straffen för narkotikabrott varierar och kan innebära böter eller upp till tio års fängelse, beroende på brottets allvar.

Följder av att bli dömd för narkotikabrott

Utöver själva straffet kan det finnas andra konsekvenser för den som blir dömd för narkotikabrott. En person som döms hamnar i brottsregistret och får en prick i sitt register. Detta kan få negativa följder i olika sammanhang. Till exempel kan det vara svårt att få körkortstillstånd eller att behålla sitt befintliga körkort.

Det kan också bli utmanande att hitta arbete eftersom många arbetsgivare idag begär ett utdrag från brottsregistret som en del av anställningsprocessen. Att ha en dom för narkotikabrott kan även innebära att man inte kan arbeta som lärare.

Fördelar med att ha en försvarsadvokat

Om man är misstänkt för narkotikabrott kan det vara fördelaktigt att anlita en erfaren försvarsadvokat redan i ett tidigt skede, särskilt inför de inledande polisförhören. En erfaren brottmålsadvokat har kunskap om vilka frågor polisen troligtvis kommer att ställa och kan förbereda en inför förhöret på ett grundligt sätt.

Att ha en advokat närvarande vid polisförhören kan även ge en känsla av trygghet. Om man riskerar att dömas till fängelse i mer än sex månader har man oftast rätt till en offentlig försvarare, och i dessa fall står staten för kostnaderna för advokaten.